Չկան Թաքնված Հավելավճարներ
Անվճար Ուղեբեռ
Անվճար Սնունդ և Ըմպելիքներ
Պրեմիում Սպասարկում

Դրույթներ և պայմաններ

Հոդված 1. Սահմանումներ

Այս պայմաններում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ համատեքստն այլ բան է պահանջում, կամ որտեղ հստակորեն այլ բան է նախատեսված, հետևյալ արտահայտություններն ունեն համապատասխանաբար նշանակված իմաստներ, այսինքն՝

Ավիաընկերության ցուցիչ կոդ նշանակում է երկու նիշ կամ երեք տառ, որը նույնականացնում է կոնկրետ ավիափոխադրողների:

Ուղեբեռ նշանակում է ուղևորափոխադրման համար նախատեսված բոլոր առարկաները: Եթե այլ բան նախատեսված չէ, այն պետք է ներառի ուղևորի ինչպես ստուգված, այնպես էլ չստուգված ուղեբեռը:

Ուղեբեռի ստուգում նշանակում է տոմսի այն հատվածները, որոնք վերաբերում են փոխադրմանը:

Բեռի պիտակ նշանակում է փոխադրողի կողմից թողարկված փաստաթուղթ բացառապես ստուգված ուղեբեռի նույնականացման համար, ուղեբեռի պիտակ, որը փոխադրողի կողմից կցված է ստուգված ուղեբեռի կոնկրետ առարկայի և տրամադրվում է ուղևորին:

«Փոխադրող» կամ «գործառնական փոխադրող» նշանակում է ավիափոխադրող, մեզնից բացի, որի ավիաընկերության նշանակման ծածկագիրը նշված է Ձեր Տոմսում կամ Համադրման տոմսում:

Ստուգված ուղեբեռ նշանակում է, որ մենք միանձնյա հսկողություն ենք սահմանում տվյալ ուղեբեռի նկատմամբ, և որի համար մենք թողարկել ենք Բեռի պիտակ:

Ստուգման վերջնաժամկետ նշանակում է ավիաընկերության կողմից սահմանված ժամկետ, մինչև որի ավարտը դուք պետք է անցնեք գրանցում և ստանաք ձեր տեղավորման կտրոնը:

Պայմանագրի պայմաններ նշանակում է այն հայտարարությունները, որոնք ներառված են կամ կցված են ձեր Տոմսին կամ Երթուղու կտրոնին, որոնք նույնականացվել են որպես այդպիսին, և որոնք վկայակոչում են այդ փոխադրման պայմաններն ու ծանուցումները:

Համադրման տոմս նշանակում է մեկ այլ Տոմսի հետ Ձեզ տրված Տոմս, որոնք միասին կազմում են փոխադրման մեկ ընդհանուր համաձայնագիր, պայմանով, որ դրանք ձեռք են բերվել մեկ ամրագրման ընթացում մի գնով:

Համագումար նշանակում է հետևյալ իրավական հիմունքներից որևէ մեկը.

• Վարշավայում 1929թ. հոկտեմբերի 12-ին ստորագրված Կոնվենցիա մի քանի կետերի միասնականացման մասին, որոնք վերաբերում են Միջազգային օդային փոխադրմանը,

• 1955թ. սեպտեմբերի 28-ին Հաագայում փոփոխված Վարշավայի Կոնվենցիան,

• Վարշավայի կոնվենցիան, որը փոփոխված է Մոնրեալի թիվ 1 Լրացուցիչ Արձանագրությամբ (1975թ.),

• Վարշավայի Կոնվենցիան, Հաագայում կատարված փոփոխություններով և Մոնրեալի թիվ 2 Լրացուցիչ Արձանագրությամբ (1975թ.),

• Գվադալահարայի Լրացուցիչ Կոնվենցիա (1961թ.)

• Կոնվենցիա Միջազգային օդային փոխադրման մի քանի կետերի միասնականացման մասին՝ կնքված 1999թ. մայիսի 28-ին Մոնրեալում (այսուհետ` Մոնրեալի Կոնվենցիա):

Կտրոն նշանակում է ինչպես թղթային տարբերակով Թռիչքի Կտրոն, այնպես էլ էլեկտրոնային Կտրոն, որոնցից յուրաքանչյուրը Ձեզ իրավունք է տալիս ճանապարհորդել դրա վրա նշված հատուկ չվերթով:

Վնաս ներառում է ուղևորի մահը, վիրավորումը կամ մարմնական վնասվածքները, կորուստը, մասնակի կորուստը, գողությունը կամ այլ վնաս, որն առաջացել է մեր կողմից իրականացված փոխադրման կամ դրա հետ կապված այլ ծառայությունների հետևանքով:

Օրեր նշանակում է օրացուցային օրեր, ներառյալ շաբաթվա բոլոր յոթ օրերը. պայմանով, որ չի հաշվարկվում այն օրը, երբ ուղարկվում է ծանուցումը, և այն պայմանով, որ Տոմսերի վավերության ժամկետը որոշելու համար չի հաշվարկվում այն օրը, երբ թողարկվել է տոմսը կամ սկսվել է չվերթը:

Էլեկտրոնային կտրոն նշանակում է չվերթի էլեկտրոնային կտրոն կամ մեր տվյալների բազայում պահվող արժեքավոր այլ փաստաթուղթ:

Էլեկտրոնային տոմս նշանակում է մեր կամ մեր անունից տրված երթուղի/ստացական, էլեկտրոնային կտրոններ և, անհրաժեշտության դեպքում, տեղավորման փաստաթուղթ:

Ուղեվարձ Ինչպես նկարագրված է 4-րդ հոդվածում:

Թռիչքի կտրոն նշանակում է Տոմսի այն հատվածը, որտեղ նշված է «պիտանի է անցման համար», կամ էլեկտրոնային տոմսի դեպքում ՝ Էլեկտրոնային կտրոն, որտեղ նշված են այն կոնկրետ տեղերը, որոնց միջև դուք իրավունք ունեք տեղաշարժվելու:

Ֆորս մաժոր նշանակում է մեր վերահսկողությունից դուրս անսովոր ու անկանխատեսելի հանգամանքներ, որոնց հետևանքներից հնարավոր չէր լինի խուսափել, նույնիսկ եթե կիրառվեին կանխարգելիչ միջոցառումներ:

Երթուղային անդորրագիր նշանակում է ճանապարհորդական փաստաթուղթ կամ փաստաթղթեր, որոնք մենք տրամադրում ենք Էլեկտրոնային Տոմսերով ճանապարհորդող Ուղևորներին, որոնցում նշված են Ուղևորի անունը, տեղեկություն չվերթի մասին և ճանապարհորդությանն առնչվող այլ ծանուցումներ: Այս փաստաթուղթը պետք է մնա ուղևորի մոտ ամբողջ ճանապարհորդության ընթացքում:

Ուղևոր նշանակում է` ցանկացած անձ, բացառությամբ անձնակազմի անդամների, որը մեր համաձայնությամբ տեղափոխվում է օդանավով:

Ուղևորի Կտրոն / Ուղևորի Անդորրագիր նշանակում է մեր կողմից և մեր անունից թողարկված տոմսի հատված, որը նշված է այս ձևով, և որը, ի վերջո, պետք է պահվի ձեզ մոտ:

Կանոնակարգ (ԵՀ) 261/2004 նշանակում է Եվրոպական Խորհրդի 2004թ. փետրվարի 11-ի Կանոնակարգ (ԵՀ) 261/2004, որը սահմանում է ուղևորների փոխհատուցման և օժանդակության մասին ընդհանուր կանոններ, այն դեպքերի համար, երբ տեղի է ունենում հրաժարում վայրէջքից, չեղարկվում կամ հետաձգվում են չվերթերը, և չեղյալ հայտարարող կանոնակարգը (ԵՏՀ) ) 29 295/91:

Կանգառ նշանակում է, որ ճանապարհորդության ընթացում նախատեսված է կանգառ ՝ մեկնելու և նշանակման վայրի միջև:

Սակագին նշանակում է ավիաընկերության սահմանած սակագներ, վճարներ, և / կամ դրանց առնչվող Փոխադրման պայմաններ, որոնք անհրաժեշտության դեպքում ներկայացվում են համապատասխան մարմիններին:

Անցման տոմս նշանակում է կա՛մ «Ուղևորի Տոմս և Ուղեբեռի Կտրոն» նշումով փաստաթուղթ, կա՛մ Էլեկտրոնային տոմս, յուրաքանչյուր դեպքում տրված մեր կողմից կամ մեր անունից, որտեղ նշված են Պայմանագրի Պայմանները, ծանուցումներն ու կտրոնները:

Չստուգված ուղեբեռ նշանակում է ձեր ցանկացած ուղեբեռը, բացի Ստուգված ուղեբեռից:

«Մենք» նշանակում է «Fly Armenia Airways» ՍՊԸ:

«Դուք» նշանակում է` ցանկացած անձ, բացառությամբ անձնակազմի անդամների, որը տոմսի համաձայն տեղափոխվում է օդանավով: (Տե՛ս նաև «Ուղևոր» սահմանումը):

Հոդված 2. Կիրառելիություն

Հիմնական

2.1. Սույն պայմանները տոմսում նշված Փոխադրման Պայմաններն են, բացառությամբ այն դեպքերի, ինչպես նախատեսված է 2.2-րդ հոդվածներով:

Կանոնադրություն

2.2. Եթե փոխադրումն իրականացվում է ըստ կանոնադրության համաձայնության, սույն Փոխադրման Պայմանները կիրառվում են միայն այն չափով, որով դրանք ներառված են՝ հղումով կամ այլ կերպ, կանոնադրության համաձայնության կամ Տոմսի մեջ:

Գերակա օրենք

2.3. Այս Փոխադրման Պայմանները կիրառելի են, քանի դեռ դրանք չեն հակասում մեր Սակագներին կամ համապատասխան օրենքին, որի դեպքում գերակշռում են այդպիսի Սակագները կամ օրենքները:

Եթե փոխադրման սույն պայմանների որևէ դրույթ անվավեր է՝ գործող օրենքի համաձայն, ապա մյուս դրույթները, այնուամենայնիվ, մնում են ուժի մեջ:

Պայմանները գերիշխում են կանոնակարգին

2.4. Բացառությամբ նրա, ինչպես նշված է սույն Փոխադրման Պայմաններում, այս Փոխդրման Պայմանների և «Fly Armenia Airways» ՍՊԸ-ի ցանկացած այլ կանոնակարգի անհամապատասխանության դեպքում, որը վերաբերում է հատուկ սուբյեկտներին, դրանք գերակշռում են:

Հոդված 3. Տոմսեր


Ընդհանուր դրույթներ

3.1.

3.1.1. Մենք փոխադրում կտրամադրենք միայն Տոմսերի վրա նշված Ուղևորին և միայն վավեր տոմս ներկայացնելու դեպքում կամ էլեկտրոնային ամրագրման դեպքում, վերապահման համակարգում վավեր ETIX ավանդ ներկայացնելու դեպքում, որը ներառում է տվյալ թռիչքի համար նախատեսված կտրոնը և բոլոր հաջորդական թռիչքային կտրոնները և ուղևորային կտրոնը:

3.1.2. Տոմսը փոխանցելի չէ:

3.1.3. Նվազեցված գներով թողարկված տոմսերի գումարի վերադարձը կարող է սահմանափակ լինել: Պայմանները ներկայացված են համապատասխան սակագնային պայմաններում:

3.1.4. Եթե ունեք զեղչված Տոմս, ինչպես նկարագրված է 3.1.3-ում կետում և ձեզ արգելվում է ճանապարհորդել ֆորսմաժորային դրության պատճառով, ապա պայմանով, որ դուք անմիջապես կտեղեկացնեք մեզ, և կներկայացնեք ապացույցներ ֆորսմաժորային դրության վերաբերյալ և եթե Տոմսը լինի դեռևս չօգտագործված, մենք ձեզ կփոխհատուցենք նույնիսկ ուղեվարձի այն մասը, որը, որպես կանոն, վերադարձման ենթակա չէ:

3.1.5. Տոմսը միշտ էլ մնում է թողարկող փոխադրողի սեփականությունը:

Տոմսը Փոխադրողի և Ուղևորի միջև կնքված փոխադրման պայմանագրի ապացույցն է: Տոմսի մեջ պարունակվող Պայմանագրի Պայմանները սույն Փոխադրման Պայմանների դրույթների ամփոփումն են :

Տոմսերին ներկայացվող պահանջ

3.1.6. Բացառությամբ Էլեկտրոնային Տոմսի, դուք իրավունք չունեք ուղևորություն կատարելու, եթե չներկայացնեք ձեր անունով թողարկված վավեր տոմս, որը պարունակում է այդ չվերթի կտրոնը, բոլոր չօգտագործված Թռիչքների Կտրոնները և Ուղևորների կտրոնը: Բացի այդ, ձեզ իրավունք չի տրվի տեղափոխվելու, եթե ներկայացված Տոմսը խեղված է, կամ եթե այն փոփոխվել է որևէ մեկի կողմից, քան մեր կամ մեր կողմից լիազորված ներկայացուցիչների կողմից: Էլեկտրոնային տոմսի դեպքում դուք իրավունք չեք ունենա ուղևորություն կատարելու, եթե չտաք դրական նույնականացում, և ձեր անունով պատշաճ կերպով տրված չէ վավեր էլեկտրոնային տոմս: Fly Armenia Airways-ի էլեկտրոնային ամրագրման համակարգում թռիչքի ամրագրումը կատարվում է միայն ա) ուղևորի պահանջով ՝ իր քարտի համարի միջոցով և բ) իր քարտը մուտքի ժամանակ ներկայացնելով:

Տոմսի կամ Հաճախորդի Քարտի կորուստ

3.1.7. ա) Ձեր կողմից Տոմսը կամ դրա մի մասը կորցնելու կամ խեղաթյուրելու դեպքում, կամ Ուղևորի Կտրոնը և բոլոր չօգտագործված Թռիչքային Կտրոնները պարունակող Տոմս չներկայացնելու դեպքում, ձեր հայցով մենք կփոխարինենք այդպիսի Տոմսը կամ դրա մի մասը, թողարկելով նոր Տոմս, այն դեպքում, եթե առկա է ապացույց, որ այդ թռիչք(ներ)ի համար վավեր տոմս է պատշաճ կերպով տրվել: Մենք կարող ենք գանձել ողջամիտ ադմինիստրացիոն վճար, բայց ոչ նախնական ուղեվարձի չափով: Մենք կարող ենք նաև ձեզնից հայցել ստորագրել համաձայնագիր `փոխհատուցելու մեզ ցանկացած ծախսի և կորուստների համար մինչև սկզբնական տոմսի արժեքը, որ մենք ունեցել ենք Տոմսի ոչ ճիշտ օգտագործման հետևանքով: Մենք ձեզնից չենք պահանջի հատուցում այնպիսի կորուստների համար, որոնք մեր սեփական անփութության արդյունք են:

3.1.7. (բ) Եթե այդպիսի ապացույցներ չկան կամ դուք չեք ստորագրում այդպիսի պայմանագիր, ապա նոր Տոմս տրամադրող փոխադրողը կարող է ձեզնից պահանջել վճարել փոխարինող Տոմսի ամբողջ գինը, վերադարձի դեպքում, եթե և երբ փոխադրողը համոզվի, որ կորցրած կամ խեղված Տոմսը չի օգտագործվել մինչև դրա վավերականության ժամկետի լրանալը: Եթե նախքան դրա վավերականության ժամկետի լրանալը սկզբնական տոմսը գտնելուց հետո այն հանձնեք նոր Տոմսը տրամադրող փոխադրողին, ապա այդ ժամանակ հետվճարն անմիջապես կփոփոխվի:

Պահպանելու պարտականությունը

3.1.8. Տոմսը արժեքավոր է, և դուք պետք է ձեռնարկեք համապատասխան միջոցներ այն պահպանելու և այն կորելուց կամ գողությունից պաշտպանելու համար:

Վավերության ժամկետը

3.2.

3.2.1. Բացառությամբ, եթե այլ բան նախատեսված չէ Տոմսով, սույն Պայմաններով կամ սահմանափակման դեպքում, որի մասին նշված է տոմսի վրա, տոմսը վավեր է.

3.2.1.1. ա) թողարկման օրվանից սկսած մեկ տարի կամ

3.2.1.1. (բ) առաջին թռիչքի դեպքում, որը տեղի է ունենում թողարկման օրվանից մեկ տարվա ընթացքում, Տոմսով մեկ տարվա ընթացքում առաջին ուղևորության օրվանից հաշված:

3.2.2. Երբ ձեր ճանապարհորդությունը կանխվում է Տոմսի վավերականության ժամկետում, այն պատճառով, որ ձեր ամրագրման հայցի ժամանակ, մենք ի վիճակի չենք հաստատել որևէ ամրագրում, այդպիսի Տոմսի վավերականությունը կերկարաձգվի, կամ ձեզ կտրվի գումարի վերադարձի իրավունք, համաձայն Հոդված 10-ի:

Վավերության երկարացում

3.2.3. Եթե ձեր ճանապարհորդությունը սկսելուց հետո ձեզ թույլ չի տրվել ճանապարհորդել Տոմսերի վավերականության ժամկետում` հիվանդության պատճառով, մենք կարող ենք երկարաձգել ձեր Տոմսերի վավերականության ժամկետը մինչև այն ամսաթիվը, երբ դուք ի վիճակի կլինեք ճանապարհորդելու կամ մինչև մեր մոտակա թռիչքը, ճանապարհորդությունը վերականգնելու պահից, եթե կա ազատ տեղ, որի համար վճարվել է ուղեվարձը: Ձեր հիվանդությունը պետք է հաստատվի բժշկական տեղեկանքով: Եթե Տոմսերում մնացած չվերթերի կտրոնների համար նախատեսված են մի քանի կանգառ, այդպիսի Տոմսերի վավերականությունը կարող է երկարաձգվել ոչ ավելի, քան երեք ամիս, նշված այդպիսի տեղեկանքում: Նման պայմաններում մենք կերկարաձգենք ձեր ընտանիքի մյուս անդամների Տոմսերի վավերականության ժամկետը:

3.2.4. Ուղևորի` ճանապարհին մահանալու դեպքում, նրան ուղեկցող անձանց տոմսերը կարող են փոփոխվել նվազագույն ժամկետից կամ վավերականության ժամկետի երկարաձգումից հրաժարվելու դեպքում: Ուղևորի մոտ բարեկամի մահվան դեպքում, երբ դա տեղի է ունենում թռիչքից հետո, ուղևորի, նրա ընտանիքի անդամների կամ մոտ բարեկամների, ովքեր ուղեկցում են Ուղևորին, տոմսերի վավերության ժամկետը նույնպես կարող է փոփոխվել: Ցանկացած նման փոփոխություն պետք է արվի մահվան վկայական ստանալուց հետո։ Տոմսի վավերականության ժամկետի երկարաձգումը չպետք է արվի ավելի ուշ, քան մահվան օրվանից քառասունհինգ (45) օրը անց:

Ուղևորի պահանջած փոփոխությունները

3.3

3.3.3. Եթե դուք ընտրել եք Սակագին, որը նախատեսում է Տոմսերի (երթուղիների) ֆիքսված հաջորդականության պահպանում, խնդրում ենք ուշադրություն դարձրեք․ եթե փոխադրումը տեղի չի ունենում բոլոր առանձին էտապներում կամ հաջորդականությամբ, որը ամրագրված է Տոմսում, որում չեն կատարվել որոշակի փոփոխություններ, մենք կվերահաշվարկենք սակագինը՝ հաշվի առնելով ձեր երթուղու փոփոխությունները: Այդպես կորոշվի ուղեվարձը, որը դուք պետք է վճարեիք ձեր փաստացի երթուղու համար, որը կար ձեր գնային խմբում ամրագրման օրը: Այս ուղեվարձը կարող է ավելի բարձր կամ ցածր լինել, քան սկզբում ձեր կողմից ձեր վճարված ուղեվարձը:

Եթե ձեր կողմից նախօրոք պատվիրված գնային խումբը հասանելի չլիներ փոփոխված երթուղու համար ամրագրման օրը, ապա վերահաշվարկի համար հիմք է հանդիսանալու հասանելի նախկին Գնային խմբերից ամենացածրը ձեր փոփոխված երթուղու համար:

Եթե ձեր փոփոխված երթուղու ամրագրման օրը ուղարկվի ավելի բարձր սակագին, ապա մենք հետագայում կվերականգնենք տարբերությունը` հաշվի առնելով արդեն վճարված ուղեվարձը: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ ձեր փոխադրումը կարող է կախված լինել նրանից, թե դուք վճարե՞լ եք արդյոք գնի տարբերությունը:

Եթե ըստ ձեր Տոմսի սակագնային պայմանների նախատեսվում է միջոցների վերադարձ, և Դուք չեք օգտագործել ձեր Տոմսը թռիչքի ոչ մի էտապի համար, կարող եք վերադարձնել ձեր Տոմսը՝ համաձայն սակագնային պայմանների: Այդ դեպքում Դուք կկորցնեք փոխադրման իրավունքը:

Փոխադրողի անվանումը և հասցեն

3.4. Մեր անունը կարող է կրճատվել որպես հապավում, որը նշված է մեր Տոմսում: Մեր հասցեն է համարվում մեկնման օդանավակայանը, որը նշված է Տոմսի «Փոխադրող» դաշտում՝ մեր անվան առաջին հապավման դիմաց:

Հոդված 4. Տոմսեր, հարկեր, տուրքեր և վճարներ


Սակագներ

4.1. Վճարման ենթակա սակագինը ներառում է ձեր փոխադրումը փաստացի մեկնման վայրի օդանավակայանից դեպի փաստացի վերջնակետի օդանավակայան: Այն հաշվարկվում է համաձայն այն սակագնի, որը կիրառվում է այն օրը, երբ Դուք պատվիրում եք ձեր Տոմսը (չվերթի ամսաթիվն ու երթուղին նշված են ձեր տոմսի վրա): Ձեր ուղեվարձը չի ներառում ցամաքային փոխադրումներ օդանավակայանների կամ քաղաքների կենտրոնների միջև: Ուղեվարձը կարող է ներառել փոխադրողի կողմից բռնագանձվող հավելավճարներ:

Հարկեր, տուրքեր և վճարներ

4.2. Կառավարության կամ այլ մարմնի կամ օդանավակայանի օպերատորի կողմից կիրառվող հարկերը, տուրքերը և գանձումները վճարվում են ձեր կողմից: Տոմսը ձեռք բերելու ժամանակ ձեզ կտեղեկացնեն հարկերի, տուրքերի և վճարների վերաբերյալ, որոնք ներառված չեն ուղեվարձի մեջ և որոնց մեծ մասը սովորաբար նշված է Տոմսում:

Արժույթ

4.3. Համաձայն գործող օրենսդրության՝ սակագները և գանձումները վճարվում են մեզ համար ընդունելի ցանկացած արժույթով, քանի դեռ մեր կողմից չի նշվել այլ արժույթ կամ գործող օրենսդրության հոդված: Եթե վճարումը կատարվում է մեկնման երկրում արժույթով, որը տարբերվում է այն արժույթից, որով հրապարակված է սակագինը, այդպիսի վճարման փոխարժեքը կլինի տոմսերի տրամադրման օրը մեր կողմից սահմանված առքի փոխարժեքը:

Հոդված 5. Ամրագրում


Ամրագրմանը ներկայացվող պահանջներ

5.1.

5.1.1. Յուրաքանչյուր Թռիչքի Կտրոն կընդունվի փոխադրման միայն դրա վրա նշված չվերթի դասում, թռիչքի օրը և այն չվերթի համար, որում տեղ է ամրագրվել: Այն Տոմսերի համար, որտեղ ամրագրում չի կատարվել, տեղերը կարող են ամրագրվել ավելի ուշ, եթե տվյալ չվերթի համար ազատ տեղ դեռ կա:

5.1.2. Մենք կամ մեր կողմից լիազորված ներկայացուցիչը կհաստատենք ձեր ամրագրումը: Հայտ ուղարկելու դեպքում մենք ձեզ կտրամադրենք ձեր ամրագրման գրավոր հաստատումը:

5.1.3. Որոշ սակագներ ունեն պայմաններ, որոնք սահմանափակում կամ բացառում են ամրագրումը փոխելու կամ չեղարկելու ձեր իրավունքը։ Առանձին պայմանների համար, խնդրում ենք ծանոթանալ համապատասխան սակագնային պայմաններին:

Տոմսերի ձևակերպման ժամանակային սահմանափակումներ

5.2. Եթե դուք չեք վճարել Տոմսի համար նախքան նշված ժամկետի լրանալը, մեր կամ տուրիստական գործակալության խորհրդի համաձայն, որը ձևակերպել է Տոմսը, մենք կարող ենք չեղարկել ձեր ամրագրումը:

Անձնական տվյալներ

5.3.

5.3.1. Դուք ընդունում եք, որ ձեր անձնական տվյալները մեզ տրվել են ձեր կողմից`ամրագրում կատարելու, Տոմս ի ձևակերպման, լրացուցիչ ծառայություններ ձեռք բերելու, ծառայություններ մշակելու և մատուցելու, ներգաղթի և դեպի երկիր մուտքի կարգը հեշտացնելու, ինչպես նաև ձեր ճանապարհորդությանն առնչվող դեպքերում այդ տվյալները պետական կառավարման մարմինների համար հասանելի դարձնելու նպատակով: Նշված նպատակներով Դուք մեզ թույլ եք տալիս պահպանել և օգտագործել այդ տվյալները, դրանք փոխանցել մեր սեփական գրասենյակներին, տուրիստական գործակալությանը, որը թողարկել է Տոմսը, պետական գործակալություններին, այլ փոխադրողների կամ վերը նշված ծառայությունների մատուցողներին:

5.3.2 . Մենք մեզ իրավունք ենք վերապահում ստուգել վճարային գործարքները ` կանխելու խարդախությունները և այլ օգտագործումը: Հետևաբար, մենք կարող ենք օգտագործել ներքին և արտաքին աղբյուրներ

Ամրագրման պահանջները

5.4.

5.4.1 Տեղերի նախնական ամրագրում

Տեղերի նախնական ամրագրումն ուղևորներին թույլ է տալիս պահանջել տեղերի որոշակի կատեգորիա (օրինակ՝ պատուհան, միջանցք, տեղ մեջտեղում, նստատեղ ավելի մեծ ազատ մակերեսով) իրենց պատվիրած դասի հասանելի տեղերից Fly Armenia Airways ավիաընկերության կողմից իրականացվող ներքին և միջազգային չվերթերի ժամանակ, եթե կան ազատ տեղեր: Կախված տեղերի կատեգորիայից և ամրագրման որոշ դասերից, գանձվում է վճար տեղի նախնական ամրագրման համար: Դուք պարտավոր չեք տեղ ամրագրել նախապես:

5.4.2 Տեղերի անվճար ամրագրում

Տեղերի անվճար ամրագրման դեպքում, Դուք կարող եք տեղի նախնական անվճար ամրագրում խնդրել գրանցման պահին: Եթե Դուք օգտվում եք «Ավտոմատ գրանցման ծառայությունից», ապա հնարավորություն ունեք փոխելու ձեր տեղը որևէ այլ ազատ տեղով առանց որևէ լրացուցիչ վճարման: Մենք կփորձենք նախնական հայտ ներկայացնել տեղերի համար, սակայն չենք կարող երաշխավորել որևէ հատուկ տեղի համար:

5.4.3 Մենք մեզ իրավունք ենք վերապահում տեղեր նշանակել կամ վերանշանակել ցանկացած պահի, նույնիսկ ինքնաթիռ նստելուց հետո: Դա կարող է անհրաժեշտ լինել շահագործման կամ անվտանգության նկատառումներից ելնելով: Եթե դուք ձեռք եք բերել տեղի նախնական ամրագրում և չվերթը չեղարկվել է, կամ եթե տեղի փոփոխությունները կատարվել են մեր կողմից՝ շահագործման կամ անվտանգության անվտանգության նկատառումներից ելնելով, մենք կվերադարձնենք այն գումարը, որը դուք վճարել եք տեղի ամրագրման համար, եթե ձեր ցանկալի տեղի կատեգորիան հասանելի չէ: Եթե Դուք չեղարկեք կամ վերաամրագրեք ձեր Տոմսը, կամ թարմացում կատարեք, կամ սխալ հայտարարություններ անեք վթարային ելքի մոտ նստելու անհնարինության վերաբերյալ, տեղի ամրագրման համար վճարված գումարը չի վերադարձվի:

Ամրագրումների հաստատում

5.5:

5.5.1. Ընդհանուր առմամբ, մենք չենք պահանջում Fly Armenia Airways-ի չվերթերի կրկնակի հաստատում:

Ամրագրման և սպասարկման վճարների չեղարկում, երբ տեղը զբաղված չէ

5.6. Ծառայության գումարը պետք է վճարվի այն ուղևորի կողմից, որը ՝

5.6.1. չի ժամանում Փոխադրողի գրանցման վայր օդանավակայանում կամ մեկնման այլ կետում Փոխադրողի կողմից սահմանված ժամանակահատվածում (կամ եթե բավարար ժամանակ սահմանված չէ՝ նախքան մեկնումը՝ կատարելու համար փաստական ձևականություններն ու մեկնման ընթացակարգերը) և, հետևաբար, չի օգտագործում այն տեղը, որը ամրագրվել էր, կամ

5.6.2. ներկայանում է փաստաթղթերով, որոնք ոչ պատշաճ կերպով են լրացված և, հետևաբար, պատրաստ չէ ճանապարհորդելու, և որպես դրա հետևանք, չի օգտագործում այն տեղը, որը ամրագրված էր նրա համար, կամ

5.6.3. չեղարկում է իր ամրագրումը ավելի ուշ, քան Փոխադրողի կողմից սահմանված չեղյալ հայտարարման ժամկետը: Ծառայության Վճար չի գանձվում, չվերթի ուշացման կամ չեղյալ հայտարարման, կամ նախատեսված կանգառի բացակայության, կամ ուղևորը կասեցնում է իր ամրագրումը, որովհետև անհնար է նրան տեղ հատկացնել, կամ վերը նշված պատճառներից որևէ մեկի հետևանքով Ուղևորը ժամանակին չի ներկայանում մեկնման:

Հոդված 6. Գրանցում և Տեղավորում


6.1. Գրանցման ժամկետները յուրաքանչյուր օդանավակայանում տարբեր են, և մենք խորհուրդ ենք տալիս ձեզ ծանոթանալ գրանցման ժամկետներին և հետևել դրանց: Ձեր ճանապարհորդությունը կանցնի առանց խնդիրների, եթե Դուք բավականաչափ ժամանակ տրամադրեք ճիշտ ժամկետում չվերթի գրանցումն անցնելուն: Մենք մեզ իրավունք ենք վերապահում չեղարկել ձեր ամրագրումը, եթե Դուք չեք պահպանում գրանցման համար սահմանված ժամկետները: Մենք կամ ձեր Տոմսը թողարկած տուրիստական ​​գործակալությունը ձեզ կտեղեկացնենք մեր երթուղու առաջին փուլում իրականացվող թռիչքի գրանցման ավարտի մասին: Մեր չվերթների գրանցման ժամկետների վերաբերյալ տեղեկատվությունը հասանելի է մեր կայքում կամ ձեր Տոմսը թողարկած տուրիստական ​​գործակալությունում: Եթե ​​այլ բան նշված չէ, ուղևորները պետք է գրանցվեն Տոմսերի վրա նշված մեկնելու ժամանակից ոչ ուշ, քան 45 րոպե առաջ:

6.2. Դուք պետք է լինեք տեղավորման մուտքի մոտ գրանցման ժամանակ մեր կողմից նշված ժամկետից ոչ ուշ:

6.3. Մենք իրավունք ունենք չեղարկել ձեզ համար ամրագրված տեղը, եթե Դուք չհասցնեք ժամանակին լինել տեղավորման մուտքի մոտ:

6.4. Մենք պատասխանատվություն չենք կրում ձեր կողմից հասցված որևէ վնասի կամ ծախսի համար, որոնք պայմանավորված են միայն ձեր գործողություններով, սույն հոդվածի դրույթները չկատարելու պատճառով, կամ, եթե Դուք ծայրակցված չվերթ եք կատարում, Գործող Փոխադրողի համապատասխան կանոններին չհետևելու արդյունքում:

Հոդված 7. Փոխադրումից հրաժարվելու իրավունք


Փոխադրումից հրաժարվելու իրավունք

7.1. Մեր հայեցողությամբ մենք կարող ենք հրաժարվել ձեզ փոխադրելուց կամ փոխադրումը շարունակելուց, եթե մենք գրավոր տեղեկացրել ենք ձեզ նախքան ամրագրումը, որ մենք այդպիսի ծանուցման ուղարկման պահից սկսած, արգելում ենք ձեր փոխադրումը մեր կողմից: Դա կարող է լինել այն դեպքում, եթե Դուք նախորդ չվերթի ընթացքում խախտել եք 7-րդ և 11-րդ հոդվածներում նշված վարքագծի կանոնները և, հետևաբար, ձեզ փոխադրելը անընդունելի է մեզ համար: Ավելին, մենք իրավունք ունենք հրաժարվել ձեր ընթացիկ փոխադրումից կամ հետագա փոխադրումից կամ չեղարկել ձեր ամրագրումը, եթե

7.1.1. Այս միջոցն անհրաժեշտ է անվտանգության կամ հասարակական կարգի պահպանման համար, կամ ցանկացած գործող օրենքների կամ պայմանների խախտումը կանխարգելելու նպատակով, որոնք կարգավորում են թռիչքները դեպի առանձին երկրներ, կամ առանձին երկրներից, կամ առանձին երկրների վրայով, կամ

7.1.2. ձեզ փոխադրելը առաջացնում է անվտանգության և առողջություն համար ռիսկեր, կամ անհանգստություն այլ ուղևորների համար, կամ

7.1.3. ձեր վարքագիծը, տարիքը կամ հոգեկան կամ ֆիզիկական վիճակը, ներառյալ ալկոհոլից կամ թմրանյութերից վատթարացումը վտանգ են ներկայացնում ձեզ, ուղևորների, անձնակազմի կամ գույքի համար, կամ

7.1.4. Դուք նախորդ թռիչքի ընթացքում վատ վարք եք դրսևորել, և մենք հիմքեր ունենք հավատալու, որ նման պահվածքը կարող է կրկնվել, կամ

7.1.5. Դուք հրաժարվել եք անվտանգության ստուգում անցնելուց, կամ

7.1.6. Դուք չեք վճարել համապատասխան ուղեվարձը, հարկերը, տուրքերը կամ վճարները, կամ

7.1.7. Դուք, չունեք վավեր ճանապարհորդական փաստաթղթեր, կարող եք ձգտել մուտք գործել մի երկիր, որի միջով կարող եք տարանցում կատարել, կամ որի համար չունեք վավեր ճանապարհորդական փաստաթղթեր, ոչնչացնում եք թռիչքի ընթացքում ձեր ճանապարհորդական փաստաթղթերը կամ հրաժարվում եք ձեր ճանապարհորդական փաստաթղթերը ներկայացնելուց անձնակազմի անդամին, երբ այդպիսի պահանջ է տրվել, կամ

7.1.8. Դուք ներկայացնում եք անօրինական ճանապարհով ձեռք բերված տոմս, որը ձեռք է բերվել Miles & More անդամակցության պայմաններին կամ դրույթներին հակասող ճանապարհով, կամ որը ճանաչվել է որպես կորած կամ գողացված տոմս, կեղծ է, կամ եթե չեք կարող ապացուցել, որ Դուք Տոմսում նշված անձն եք, կամ

7.1.9. Դուք հրաժարվում եք 3.3.3-ի համաձայն ծագող գումարի տարբերության (հավելավճար) վճարումից կամ ներկայացնում եք մի տոմս, որը թողարկվել է ոչ մեր կամ ոչ այն տուրիստական գործակալության կողմից, որը իրավասու է Տոմսեր տրամադրել, կամ Տոմս, որը զգալիորեն վնասված է.

7.1.10. Դուք չեք պահպանում մեր Անվտանգության Ծառայության կողմից սահմանված հրահանգներն ու կանոնները,

7.1.11. Դուք չեք պահպանում մեր օդանավում ծխելն արգելող կանոնը կամ օգտագործում եք էլեկտրոնային սարքավորումներ, ինչն արգելված է մեր ավիաընկերության կողմից սահմանված կանոնների համաձայն: Fly Armenia Airways-ը ձեզ համար պատասխանատվություն չի կրի, եթե մենք սույն հոդվածի 7.1-ի համաձայն կիրառել ենք փոխադրումը մերժելու իրավունքը: Այն դեպքում, երբ Fly Armenia Airways-ը ձեր ավիատոմսը թողարկել է մեկ այլ ավիափոխադրողի անունից՝ համաձայն գործընկերային պայմանագրի (միասնական, ծայրակցային կամ չարտերային չվերթեր) , Fly Armenia Airways-ը ձեզ համար պատասխանատվություն չի կրի, եթե չվերթեր իրականացնող Մյուս Փոխադրողը (գործընկեր) հրաժարվի ձեզ փոխադրելուց՝ վերոնշյալ պատճառները հաշվի առնելով:

Հատուկ ուղեկցում

7.2.

7.2.1. Անաշխատունակ անձանց, հիվանդություն ունեցող անձանց կամ հատուկ օգնության կարիք ունեցող անձանց փոխադրումների ընդունումը նախապես պետք է գրանցվի մեզ մոտ: Հաշմանդամություն ունեցող այն ուղևորները, որոնք տոմսերի ձեռքբերման պահին մեզ տեղեկացրել են իրենց հատուկ պահանջների մասին և ստացել են մեր կողմից փոխադրվելու համաձայնություն, փոխադրման մերժում չեն ստանա՝ հատուկ պահանջների հիման վրա։

Երեխաների փոխադրում

7.2.2. Մինչև 5 տարեկան երեխաները կարող են ճանապարհորդել միայն մեծահասակի ուղեկցությամբ, որի տարիքը 18-ից ցածր չէ: Անուղեկցորդ Անչափահասների փոխադրումը (5-12 տարեկան) պահանջում է նախնական պայմանավորվածություն իրականացնել Փոխադրողի հետ՝ ադմինիստրատիվ տուրքին համապատասխան վճարման հետ միասին: Անուղեկցորդ Անչափահասների փոխադրման կանոնները կարելի է ստանալ Փոխադրողի Վաճառքի գրասենյակներից:

7.2.3. Երեխաները կարող են ճանապարհորդել նաև իրենց անվտանգության սեփական նստատեղով՝ ամրացված օդանավի ուղևորային նստարանին: Դրա համար պետք է ամրագրվի լրացուցիչ տեղ մինչև երկու տարեկան երեխաների համար: Երեխան պետք է լինի անվտանգության նստատեղում՝ ամրագոտիով, ամբողջ թռիչքի ընթացքում: Մանկական նստատեղը պետք է նախատեսված լինի օդանավում օգտագործման համար: Հակառակ դեպքում մենք իրավունք ունենք հրաժարվելու այն օդանավով փոխադրելուց: Մենք մեզ վրա չենք վերցնում որևէ պատասխանատվություն հետևանքներից որևէ մեկի համար, եթե երեխայի անվտանգության նստատեղը հուսալիորեն ամրացված չէ, եթե այն նպատակահարմար չէ, կամ հրահանգները չեն կատարվում:

Երեխաների հետ ճանապարհորդության, հատկապես մանկական նստատեղերի օգտագործման մասին ավելի մանրամասն տեղեկություններ կարելի է ստանալ մեր Call Center-ից:

Փոխադրումից հրաժարվելու դեպքում դիմելը

7.3. Օրինական պաշտպանության միակ միջոցը այն անձի համար, որին մերժել են փոխադրել կամ որի ամրագրումը չեղարկվել է նախորդ կետում նշված որևէ պատճառով, արժեքի վերականգնումն է և միջոցների վերադարձը՝ համաձայն 10.3- րդ հոդվածի :

Հոդված 8. Բեռ


Անվճար ՈՒղեբեռի Թույլատվություն և Բեռի Ավելցուկ

8.1. Անվճար ՈՒղեբեռի Թույլատվությունը համապատասխանում է յուրաքանչյուր ուղևորի համար նախատեսված Բեռի քանակությանը, որը սահմանափակված է թվով և (կամ) քաշով և (կամ) չափերով, որոնք որոշվում են Սակագնի հիման վրա, որը նշված են Տոմսի վրա, կամ հասանելի են մեր հայցով տուրիստական գործակալության կողմից, որը թողարկել է տոմսը: Դուք պետք է վճարեք այն բեռի տեղափոխման համար, որը գերազանցում է Անվճար Ուղեբեռի նորմը։

Բեռ անծանոթներից

8.2. Դուք պետք է հրաժարվեք ստուգված կամ չստուգված ուղեբեռում այն փաթեթներից կամ առարկաներից, որոնք ստացել եք անծանոթների կողմից:

Իրերն անընդունելի են որպես ուղեբեռ

8.3.

8.3.1. Դուք չպետք է ներառեք ձեր ուղեբեռում՝
8.3.1.1. այն իրերը, որոնք, ամենայն հավանականությամբ, կարող են վտանգի ենթարկել օդանավը կամ օդանավում գտնվող անձանց կամ գույքը, ինչպիսիք են ICAO-ի կամ IATA-ի վտանգավոր ապրանքների կանոնակարգում նշվածները, որոնց հնարավոր է ծանոթանալ մեզ մոտ կամ այն տուրիստական գործակալությունում որը թողարկել է տոմսը: Դրանք ներառում են նաև պայթուցիկ նյութեր, սեղմված գազեր, օքսիդացնող նյութեր, ռադիոակտիվ կամ մագնիսացված նյութեր, դյուրավառ, ինչպես նաև թունավոր և ագրեսիվ նյութեր․

8.3.1.2. այն իրերը, որոնց փոխադրումն արգելված է այն պետության գործող օրենքներով, կանոնակարգերով կամ կարգադրություններով, դեպի որը կամ որի միջով պետք է կատարվի փոխադրումը,

8.3.1.3. այն իրերը, որոնք մեր կողմից ողջամտորեն համարվել են փոխադրման համար ոչ պիտանի, քանի որ դրանք վտանգավոր են կամ անապահով իրենց քաշի, չափի, ձևի կամ բնույթի պատճառով, կամ որոնք փխրուն են կամ շուտ փչացող, և պահանջում են զգույշ վերաբերմունք: Իրերի մասին ավելի մանրամասն կարելի է տեղեկանալ մեզ մոտ կամ տոմսը թողարկած գործակալությունում։

8.3.2. Եթե դուք ունեք, կամ ձեր ուղեբեռը ներառում է (ա) ցանկացած տեսակի զենք, օգտագործվող հարձակողական կամ պաշտպանական նպատակներով, ներառյալ աերոզոլներ, (բ) զինամթերք և պայթուցիկ նյութեր, (գ) իրեր, որոնք, ելնելով դրանց արտաքին տեսքից կամ նշագրումներից, կարծես, զենք, զինամթերք կամ պայթուցիկ նյութեր են։ Դուք պետք է դրանք մեզ ներկայացնեք ստուգման համար՝ նախքան փոխադրումը: Այդպիսի իրեր մենք ընդունում ենք փոխադրման համար միայն այն դեպքում, եթե դրանք տեղափոխվում են որպես բեռ կամ ստուգված ուղեբեռ՝ վտանգավոր ապրանքների տեղափոխումը կարգավորող կանոնակարգերին համապատասխան: 2-րդ կետը չի տարածվում ոստիկանության այն գործընկերների վրա, ովքեր, ծառայողական պարտականությունները կատարելիս, պարտավոր են զենք կրել: Թռիչքի ընթացքում նրանք պետք է զենքերը հանձնեն հրամանատար օդաչուին:

8.3.3. Զենքը և զինամթերքը, բացի որսորդական և մարզական նպատակներից, արգելվում է փոխադրել որպես Բեռ: Որսորդական և մարզական նպատակներով զենքը և զինամթերքը կարող են ընդունվել որպես ստուգված ուղեբեռ: Հրազենը պետք է լինի բեռնաթափված, ապահովիչի վրա դրված, և համապատասխանաբար փաթեթավորված: Զինամթերքի տեղափոխումը ենթակա է ICAO և IATA կանոնակարգերին, ինչպես նշված է 8.3.1.1-ում: Անկախ որևէ հակառակ պայմանից կամ համաձայնությունից, Fly Armenia Airways ՍՊԸ-ն չպետք է ընդունի որևէ հրազեն կամ ռազմական զինամթերք Fly Armenia Airways- ի չվերթերում:

8.3.4. Մենք որևէ պատասխանատվություն չենք կրում 8.3.1-ում և 8.3.2.-ում նշված որևէ իրի համար, եթե դրանք, չնայած արգելված լինելուն, դիտավորյալ ներառված են ձեր ուղեբեռում:

Փոխադրումից հրաժարվելու իրավունք

8.4.

8.4.1. 8.3.2 և 8.3.3 կետերի համաձայն, մենք մերժելու ենք 8.3-ում նկարագրված իրերը տեղափոխելը որպես ուղեբեռ, և հայտնաբերման պահից կարող ենք հրաժարվել այդպիսի ցանկացած այլ իրի տեղափոխումից:

8.4.2. Մենք կարող ենք հրաժարվել տեղափոխել ուղեբեռի մեջ մտնող որևէ իր, որն, ըստ մեր կանոնակարգի, նախատեսված չէ փոխադրման համար՝ դրա քաշի, չափի, ձևի կամ բնույթի պատճառով կամ անվտանգության կամ գործառնական պատճառներով կամ այլ ուղևորների հարմարավետության վրա բացասական ազդեցություն ունենալու պատճառով: Անթույլատրելի իրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը հասանելի է ըստ պահանջի:

8.4.3. Մենք կարող ենք հրաժարվել փոխադրման համար ուղեբեռ ընդունելուց, եթե դա մեր կարծիքով պատշաճ կերպով ապահով փաթեթավորված չէ համապատասխան տարաների մեջ:

Ուղևորների և ուղեբեռների ստուգում

8.5. Եթե դուք չեք թույլատրում կատարել ձեր կամ ձեր ուղեբեռի ստուգում՝ անթույլատրելի նյութերի կամ 8.3 պարագրաֆի համաձայն չեն հայտարարվել, մենք կարող ենք հրաժարվել ձեզ կամ ձեր ուղեբեռը փոխադրելուց, նման դեպքերում փոխհատուցման ձեր իրավունքը սահմանափակվում է տոմսի արժեքի փոխհատուցմամբ` համաձայն 10.3-րդ հոդվածի։

Ստուգված ուղեբեռ

8.6.

8.6.1. Գրանցման ենթակա ուղեբեռը մեզ հանձնելուց հետո, մենք այն պահեստավորում ենք: Ձեր տոմսի վրա նշված համապատասխան գրառումը կլինի ձեր Ուղեբեռի Ստացականը: Բեռի (նույնականացման) պիտակը, Ուղեբեռի Ստացականի հետ, ծառայում է միայն նույնականացման նպատակին:

8.6.2. Գրանցված ուղեբեռը պետք է ունենա ձեր անունը կամ նույնականացման այլ ձև:
8.6.3. Գրանցված ուղեբեռը հնարավորության դեպքում կփոխադրվի այն ինքնաթիռով, որով փոխադրվում եք Դուք, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ելնելով անվտանգության նկատառումներից, անհրաժեշտ կամ գործառնական պատճառներից, մենք որոշենք տեղափոխել այն այլ (հնարավորության դեպքում, հաջորդ) չվերթով: Եթե ձեր Գրանցված ուղեբեռը տեղափոխվում է հաջորդ չվերթով, մենք այն ձեզ կհանձնենք նշանակված կետում, եթե գործող օրենքը չի պահանջում, որ Դուք ներկա լինեք մաքսազերծմանը: Հոդված 14-ը (Պատասխանատվություն վնասի համար) մնում է ուժի մեջ:

Չգրանցված ուղեբեռ

8.7.

8.7.1. Մենք կարող ենք սահմանել առավելագույն չափ այն ուղեբեռի համար, որը Դուք տեղափոխում եք օդանավի սրահում: Եթե մենք դա չենք արել, ապա ուղեբեռը, որը Դուք տեղափոխում եք օդանավի սրահում, պետք է տեղավորվի ձեր առջևի նստատեղի տակ կամ օդանավի սրահում գտնվող փակ բեռնախցիկում: Եթե ձեր ուղեբեռը չի կարող պահվել այս եղանակով, կամ ավելորդ քաշ ունի, կամ ինչ-ինչ պատճառներով համարվում է ոչ ապահով, ապա այն պետք է տեղափոխվի որպես Գրանցված ուղեբեռ:

8.7.2. Բեռնամասում փոխադրման համար ոչ պիտանի օբյեկտները (ինչպիսիք են, օրինակ, նուրբ երաժշտական գործիքները), որոնք չեն բավարարում վերը նշված 8.7.1-ի պահանջները, կընդունվեն փոխադրման սրահում միայն այն դեպքում, երբ դուք նախապես ծանուցել եք մեզ դրա մասին և ստացել մեր թույլտվությունը: Հնարավոր է՝ անհրաժեշտ լինի վճարել առանձին գումար այս ծառայության համար:

Գրանցված բեռի առաքում

8.8.

8.8.1 . Դուք պետք է վերցնեք ձեր Գրանցված ուղեբեռը, երբ այն հասանելի լինի ձեր նպատակակետում կամ կանգառում:

8.8.2. Գրանցված ուղեբեռը մենք առաքում ենք ուղեբեռի ստացականը կրողին՝ փոխադրման պայմանագրով մեզ հասանելիք բոլոր չվճարված գումարները վճարելուց հետո:

8.8.3. Եթե անձը, որը պետք է ստանա ուղեբեռը, ի վիճակի չէ ներկայացնել ուղեբեռի ստացականը կամ նույնականացնել ուղեբեռը պիտակի միջոցով, (եթե այդպիսին տրվել է), ապա մենք այդ անձին առաքում ենք ուղեբեռը միայն այն դեպքում, եթե ստացման իրավունքը ապացուցվել է մեզ բավարարող ձևով:

Կենդանիներ և ուղեկցող շներ

8.9.

8.9.1. Շների, կատուների և այլ կենդանիների փոխադրումը պետք է իրականացվի մեր համաձայնությամբ և համապատասխանի հետևյալ պայմաններին.

Կենդանիները պետք է լինեն պատշաճ փակված փոխադրման վանդակներում և ուղեկցվեն առողջության / պատվաստումների հավաստագրերով, մուտքի թույլտվություններով և մուտքի կամ տարանցիկ երկրների պահանջով այլ փաստաթղթերով: Մենք իրավունք ենք վերապահում որոշելու փոխադրման կարգը և սահմանափակել այն ընտանի կենդանիների քանակը, որոնք կարող են փոխադրվել չվերթի ընթացքում:

8.9.2. Կենդանիների, բեռնարկղերի և սննդի քաշը չի ներառվում ուղևորի ուղեբեռի անվճար փոխադրման մեջ: Դրանց փոխադրման համար վճարումը կատարվում է ավելցուկային ուղեբեռի նկատմամբ կիրառվող փոխարժեքով:

8.9.3. Ուղևորին անհրաժեշտ ուղեկցող շունը կփոխադրվի անվճար և եթե հնարավոր է, ինքնաթիռի սրահում. խնդրում ենք նկատի ունենալ 8.9.5 հոդվածը:

8.9.4. ԱՄՆ-ից կամ դեպի ԱՄՆ չվերթերի ժամանակ Դուք կարող եք օդանավի սրահում ձեզ հետ անվճար փոխադրել օգնական շուն կամ հոգեբուժական ծառայության շուն, եթե բավարարվեն հետևյալ պահանջները.

Օգնական կամ հոգեբուժական ծառայության շնով ճանապարհորդող ուղևորները պետք է տրամադրեն LH վավեր փաստաթղթեր (տրված ոչ ուշ, քան ուղևորի առաջին չվերթից մեկ տարի առաջ), տրված հոգեբուժության լիցենզավորված մասնագետի կողմից (օրինակ՝ հոգեբույժի, հոգեբանի, լիցենզավորված բժշկական սոցիալական աշխատողի կամ ուղևորին բուժող բժշկի կողմից, որը բուժում է նրա հոգեկան կամ նյարդային խանգարումները) որում նշած է հետևյալը. (1) ուղևորն ունի հոգեկան կամ նյարդային հիվանդություն, որը ճանաչված է «Հոգեկան խանգարումների ախտորոշիչ և վիճակագրական ձեռնարկ» -ում (չորրորդ հրատարակություն) (DSMIV). (2) Ուղևորին անհրաժեշտ է հոգեբանական աջակցության կամ հոգեբուժական ծառայության շուն, օդային ճանապարհորդության, և (կամ) ուղևորի նպատակակետում գործունեության համար. 3) փաստաթուղթը տրամադրող անհատը, հոգեկան առողջության լիցենզավորված մասնագետ է, և ուղևորը գտնվում է նրա մասնագիտական խնամքի ներքո, և (4) հոգեկան առողջության մասնագետի լիցենզիայի ամսաթիվը, տեսակը, ինչպես նաև պետական կամ այլ իրավասություն, որում այն տրվել է: Fly Armenia Airways ՍՊՆ-ն իրեն իրավունք է վերապահում ստուգելու ներկայացված ցանկացած փաստաթղթի վավերությունը:

Խնդրում ենք նկատի ունենալ 8.9.5 հոդվածը

Եթե Դուք ճանապարհորդում եք ուղեկից կամ հոգեկան աջակցության շան հետ, խնդրում ենք կապ հաստատել մեզ հետ չվերթի մեկնելուց առնվազն 48 ժամ առաջ և ներկայացրեք գրանցման սեղանի մոտ նշված վերջնաժամկետից առնվազն 1 ժամ առաջ:

8.9.5 . Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ թռիչքի անվտանգ և անխափան շահագործման համար անհրաժեշտ է, որ ձեր կենդանին լինի վարժված՝ հասարակական վայրերում պատշաճ վարք դրսևորել: Օդանավի սրահում ճամփորդության մեր թույլտվությունը ստանալու համար ձեր կենդանին պետք է ենթարկվի ձեր հրահանգներին և դրսևորի պատշաճ վարք: Եթե ձեր կենդանին դրսևորի ոչ պատշաճ վարք, ձեզ կարող են խնդրել կենդանուն դնչկալ հագցնել, բեռնախցիկում փոխադրման համար (կոնտեյների առկայության դեպքում), կամ փոխադրումը կարող է մերժվել:

Կենդանիները, որոնք ձեզ հետ ուղևորվում են տնակում (ներառյալ տրանսպորտային բեռնարկղը, անհրաժեշտության դեպքում) պետք է տեղավորվեն ձեր նստատեղի տարածքում և պատշաճ կերպով կապահովվեն օդանավում գտնվելու ընթացքում:

8.9.6. Դուք ստանձնում եք ամբողջ պատասխանատվությունը ձեր կենդանու անվտանգության, առողջության և վարքի համար, ինչպես նաև պահպանելու բոլոր կառավարության պահանջները, կանոնակարգերը կամ սահմանափակումները, ներառյալ մուտքի / ելքի թույլտվությունները, և ունենալ համապատասխան երկրների, նահանգների կամ տարածքների համապատասխան առողջության վկայագրերը:

Դուք պատասխանատու կլինեք բոլոր ծախսերի համար` սույն դրույթերը չպահպանելու, ինչպես նաև ձեր կենդանու պատճառած ցանկացած վնասի համար, և ազատում եք մեզ ցանկացած պատասխանատվությունից, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մենք վնաս ենք հասցրել դիտավորյալ կամ կոպիտ անփույթության հետևանքով:

Հոդված 9. Ժամանակացույցերը, հետաձգումները, չվերթների չեղարկումը


Ծրագրեր

9.1. Նախքան ձեր ամրագրումն ընդունելը, մենք ձեզ կտեղեկացնենք թռիչքի նախանշված ժամանակի մասին,որը վավեր է ամրագրման պահին, և կցուցադրենք այն ձեր Տոմսում: Հնարավոր է, որ մենք ստիպված լինենք փոխել սահմանված մեկնման ժամկետը, տոմսի թողարկումից հետո: Եթե դուք մեզ տրամադրեք կոնտակտային տվյալներ, մենք կփորձենք ձեզ տեղեկացնել նման փոփոխությունների մասին: Եթե ձեր Տոմսը գնելուց հետո մենք նշանակալի փոփոխություն կատարենք չվերթի պլանային ժամանակին, ինչը ձեզ համար ընդունելի չէ, ձեզ իրավունք կստանաք վերադարձնել՝ համաձայն 10.2-րդ հոդվածի:

Չեղարկում, երթուղղում, հետաձգում և այլն:

9.2. Մենք կձեռնարկենք բոլոր անհրաժեշտ միջոցները` ձեր փոխադրման հետաձգումից խուսափելու համար: Այդ նպատակով և թռիչքի չեղարկումը կանխելու համար մենք կարող ենք ձեր թռիչքը կազմակերպել մեկ այլ ավիաընկերության օդանավով:

Ծանուցում

9.3 Թռիչքի հետաձգման, չեղյալ հայտարարման կամ շեղման դեպքում Fly Armenia Airways ՍՊԸ-ն ժամանակին կտրամադրի օդանավակայանում կամ օդանավում հաճախորդներին հասանելի ամենատեղին տեղեկատվությունը: Թռիչքի մասին տեղեկություններ կարելի է ստանալ նաև՝ այցելելով Fly Armenia Airways ավիաընկերության ինտերնետային կայք ( www.fly-armenia.com ):

Հոդված 10. Փոխհատուցումներ


Ընդհանուր դրույթներ
10.1.

Մենք կվերադարձնենք Տոմսը կամ ցանկացած չօգտագործված մաս՝ համաձայն գործող Սակագնի պայմանների, հետևյալ կերպով.

Փոխհատուցումը ստացող անձը

10.1.1.

Բացառությամբ սույն հոդվածում այլ կերպ նշվածի, մենք իրավունք կունենանք փոխհատուցում վճարել կամ Տոմսի մեջ նշված անձին կամ Տոմսը գնած անձին, այդ գնման բավարար ապացույց ներկայացնելուց հետո:

10.1.2.

Եթե Տոմսը գնվել է մեկ այլ անձի կողմից, քան Տոմսում նշված ուղևորը, և Տոմսում կան փոխհատուցման սահմանափակում, մենք կառաջարկենք փոխհատուցումը միայն այն անձին, ով գնել է այդ Տոմսը, կամ այդ անձի պատվերով.

10.1.3.

Բացառությամբ Տոմսի կորուստի դեպքում, փոխհատուցում կառաջարկվի միայն այն դեպքում, երբ դուք ներկայացնեք մեզ Տոմսի և բոլոր չօգտագործված Թռիչքների Կտրոնները:

10.1.4.

Փոխհատուցումը, արված ցանկացած անձի, ով ներկայացնում է ուղևորի կտրոնը և բոլոր չօգտագործված թռիչքային կտրոնները, և ապացուցում է իր փոխհատուցման օրինական իրավունքը, համաձայն 10.1.1. և 10.1.2. Կետերի, կհամարվի փոխհատուցում իրավացի ստացողին:

Աննկատ փոխհատուցում

10.2.

10.2.1.

Եթե չեղյալ ենք հայտարարում չվերթը, կատարում ենք չվերթ ոչ ըստ ժամանակացույցի, վայրէջք չենք կատարում նպատակակետում կամ միջանկյալ վայրէջքի կետում, կամ եթե մեր պատճառով չեք հայտնվում հարակցված չվերթում, որում դուք ունեիք ամրագրված տեղ, ապա վերադարձման գումարը կլինի.

10.2.1.1.

եթե Տոմսերի ոչ մի մաս չի օգտագործվել, վճարված ուղեվարձին հավասար գումար,

10.2.1.2.

եթե Տոմսերի մի մասը օգտագործվել է, վերադարձումը կլինի ոչ պակաս, քան տարբերությունը վճարված ուղեվարձի և այն ուղեվարձի միջև, որը կիրառվել է կետերի միջև փոխադրման համար, որոնց համար օգտագործվել է Տոմսը:

Կամավոր փոխհատուցում

10.3.

10.3.1. Եթե դուք պահանջում եք փոխհատուցում` այլ պատճառներով, քան նշված է 10.2.1 կետում, փոխհատուցման գումարը կախված կլինի համապատասխան պայմաններում նախատեսված լինելուց.

10.3.1.1.

եթե Տոմսի ոչ մի մաս չի օգտագործվել, փոխհատուցումը կկազմի գումար, որը հավասար է վճարված ուղեվարձին, հանած ողջամիտ գումար՝ սպասարկման կամ չեղարկման ծառայությունների համար.

10.3.1.2.

եթե Տոմսերի մի մասը օգտագործվել է, փոխհատուցումը կլինի գումարը, որը հավասար է տարբերությանը՝ վճարված ուղեվարձի և այն ուղեվարձի միջև, որը կիրառվել է կետերի միջև փոխադրման համար, հանած ողջամիտ գումար սպասարկման կամ չեղարկման ծառայությունների համար:

Կորած տոմսի փողհատուցումը

10.4.1.

Եթե Տոմսը կամ դրա մի մասը կորել է, փոխհատուցում կկատարվի կորստի՝ Փոխադրողին բավարարող հաստատումից հետո, և համապատասխան վճարը կատարելուց հետո՝ պայմանով, որ

10.4.1.1.

կորած Տոմսը կամ դրա մասը չեն օգտագործվել կամ նախկինում չեն վերադարձվել կամ փոխարինվել առանց տոմսի ուղեվարձի գանձման (բացառությամբ այն դեպքերի, երբ օգտագործումը, վերադարձը կամ երրորդ կողմի կողմից փոխարինումը տեղի է ունեցել մեր սեփական անփութության հետևանքով):

10.4.1.2.

Այն անձը, որին վերադարձվում է գումարը, պարտավորվում է՝ մեր սահմանված ձևով, խարդախության դեպքում մեզ վերադարձնել այդ գումարը, և (կամ) այն չափով, որով կորցրած տոմսը կամ դրա մի մասը կօգտագործի երրորդ անձը (բացառությամբ այն դեպքերի, երբ որևէ խարդախություն կամ օգտագործումը երրորդ անձի կողմից առաջացել է մեր սեփական անփութությունից): Այս դեպքում ողջամիտ ծառայության դիմաց գանձվում է ձեզ համար:

10.4.2.

Եթե մենք կամ մեր լիազոր գործակալը կորցնում ենք Տոմսը կամ դրա մի մասը, կորուստը մեր պատասխանատվությունն է:

Վերադարձի մերժում

10.5.

10.5.1.

Մենք կարող ենք հրաժարվել փոխհատուցումից, երբ դիմումը կատարվում է տոմսի վավերականության ավարտից վեց ամիս հետո:

10.5.2.

Մենք կարող ենք մերժել փոխհատուցել այն տոմսը, որը ներկայացվել է մեզ կամ պետական մարմիններին, որպես ապացույց այդ երկրից կրկին մեկնելու մտադրության մասին, եթե դուք մեզ չապացուցեք, որ դուք ունեք երկրում մնալու թույլտվություն, կամ որ դուք մեկնելու եք այդ երկրից այլ տրանսպորտային միջոցով:

Արժույթ

10.6.

Բոլոր փոխհատուցումները կատարվում են կառավարության օրենսդրության, կանոնների և կանոնակարգերի կամ կարգադրությունների կամ այն երկրի պատվերին համապատասխան, որոնցում տոմսն ի սկզբանե ձեռք է բերվել, և այն երկրին, որտեղ կատարվում է փոխհատուցումը: Ելնելով վերոհիշյալ դրույթից` փոխհատուցումը կկատարվի այն արժույթով, որով վճարվել է ուղեվարձը:

Փոխհատուցող կողմ

10.7.

Կամավոր փոխհատուցումը կկատարվի միայն այն փոխադրողի կողմից, որն ի սկզբանե թողարկել է Տոմսը կամ դրա գործակալի կողմից, եթե դա թույլատրված է:

Կրեդիտ քարտերի հաշիվներին վերադարձը

10.8.

Վարկային քարտերով վճարված տոմսերի պատճառով փոխհատուցումը կարող է իրականացվել միայն այն վարկային քարտի հաշիվներին, որոնք ի սկզբանե օգտագործվել են տոմսերի գնման համար: Մեր կողմից վճարվելիք վերադարձման ենթակա գումարը սույն հոդվածի շրջանակներում սահմանված կանոններին համապատասխան կլինի միայն տոմսի մեջ մուտքագրված գումարի և արտարժույթի հիման վրա: Փոխհատուցվող գումարը, որը քարտի սեփականատիրոջ վարկային քարտի հաշիվին պետք է մուտքագրվի, կարող է տարբեր լինել վարկի քարտերի ընկերության կողմից սկզբնական դեբետավորված գումարից `տոմսի համար` փոխարկման տարբերությունների պատճառով: Նման տարբերությունները վերադարձման ստացողին իրավունք չեն տալիս մեր դեմ հայց ներկայացնել:

Հոդված 11. Վարքը օդանավում


Ընդհանուր

11.1.

Եթե, մեր ողջամիտ կարծիքով, ձեր վարքը օդանավում վտանգում է օդանավը կամ որևէ անձի կամ օդանավի գույքը, կամ խոչընդոտում է անձնակազմին կատարել իրենց պարտականությունները կամ դուք չեք կատարում անձնակազմի հրահանգները, ներառյալ ծխելու, ալկոհոլի, թմրանյութերի հետ կապված արգելքները, կամ ձեր պահվածքը առաջացնում է անհարմարություն կամ պատճառում է վնաս այլ ուղևորներին կամ անձնակազմին, մենք կարող ենք այնպիսի միջոցներ ձեռնարկել, որոնք մեր կարծիքով անհրաժեշտ են այդ վարքի շարունակությունը կանխելու համար: Ցանկացած պահի ձեզ կարող են դուրս բերել, ինչպես նաև ենթարկել պատասխանատվության օդանավում գործած հանցագործությունների համար:

Էլեկտրոնային սարքեր

11.2.

Արգելվում է բջջային հեռախոսների, ռադիո-սարքերի և հեռակառավող խաղալիքների օգտագործումը օդանավում: Բջջային հեռախոսների օգտագործումը թույլատրվում է միայն այն դեպքում, եթե օդանավը հագեցած է գործող բջջային հեռահաղորդակցման տեխնոլոգիայով: Խնդրում ենք միշտ ուշադրություն դարձնել անձնակազմի հայտարարություններին և գրավոր տեղեկություններին, օրինակ ՝ FlyNet Guide-ում: VoiP զանգեր կատարելը արգելված է, և միշտ արգելափակվում է: Տեսախցիկները, նոութբուքերը, MP3 նվագարկիչները, CD նվագարկիչները և համակարգչային խաղալիքները թույլատրվում են, երբ <<Ամրացնել Ամրագոտիները>> նշանը անջատված է:

Ծխելու արգելքը օդանավում

11.3.

Ծխելը արգելվում է բոլոր չվերթներում, օդանավի բոլոր տարածքներում: Սա վերաբերում է նաև էլեկտրոնային ծխախոտներին:

Ալկոհոլային խմիչքներ

11.4.

Ձեր թռիչքից առաջ գնված ալկոհոլի օգտագործումը օդանավում արգելված է:

Ամրագոտիները պարտադիր են

11.5.

Որպես կանոն, ձեզանից պահանջվում է նստել ամբողջ թռիչքի ընթացքում և նստելիս ամրացնել ամրագոտիները:

Հոդված 12. Լրացուցիչ ծառայությունների կազմակերպում


12.1.

Եթե մենք կազմակերպում ենք ծառայություններ երրորդ անձի մոտ, որոնք կապված չեն այն թռիչքային ծառայությունների հետ, կամ այն փոխադրման փաստաթղթերի տրամադրման, որոնք կապված չեն թռիչքային ծառայությունների հետ, ապա մենք գործում ենք միայն որպես ձեր գործակալ: Այդ դեպքում կիրառվում են կողմնակի ծառայություններ մատուցող անձի պայմաններն ու դրույթները:

12.2.

Մեր ուղևորներին փոխադրման ծառայությունների մեր մատուցման ժամանակ, ապա այս պայմանները տարածվում են նման մակերեսային փոխադրումների համար: Նման պայմանները մատչելի են մեզանից ՝ ըստ պահանջի:

Հոդված 13. Վարչական ձևեր


Ընդհանուր

13.1.

13.1.1.

Դուք պատասխանատու եք բոլոր պահանջվող ճանապարհորդական փաստաթղթերը և վիզաները ստանալու և այն տրանզիտային փոխադրման ենթակա երկրների բոլոր օրենքները, կանոնակարգերը, կարգադրությունները, պահանջները և ճանապարհորդության պահանջները կատարելու համար: Բացի այդ, ուղևորի պարտականությունն է ապահովել, որ իրենց ճանապարհորդական փաստաթղթերը և վիզաները ուժի մեջ մնան իրենց ճանապարհորդության ամբողջ ընթացքում` հաշվի առնելով թռիչքների խափանումների հավանականությունը: «Fly Armenia Airways» ՍՊԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում ուղևորի ճանապարհորդական փաստաթղթերն ու վիզաները վավեր մնալու նպատակով կանխարգելիչ միջոցառումներ չկազմակերպելու համար:

13.1.2.

Մենք պատասխանատվություն չենք կրելու բոլոր այն հետևանքների համար, որոնք առաջանում են ուղևորի՝ անհրաժեշտ վավերական ճանապարհորդական փաստաթղթեր կամ վիզաներ ձեռք բերել և իր մոտ ունենալ չկարողանալու արդյունքում, կամ կանոնակարգերին, կարգադրություններին, պահանջներին, հրահանգներին չհետևելու արդյունքում:

Ճանապարհորդական փաստաթղթեր

13.2.

Փոխադրման սկսվելուց առաջ դուք պետք է ներկայացնեք մուտքի և ելքի բոլոր փաստաթղթերը, ինչպես նաև առողջության վկայագրերը և համապատասխան երկրներում պահանջվող այլ վկայագրերը, և ընձեռեք մեզ հնարավորություն պատրաստել և պահպանել այդ փաստաթղթերի պատճենները: Մենք իրավունք ենք վերապահում հրաժարվել ձեզ տեղափոխելուց, եթե չեք հետևում համապատասխան պահանջներին կամ չունեք բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, կամ դրանք չեն համապատասխանում իրականությանը, և մենք պատասխանատու չենք դրա արդյունքում առաջացած կորուստների կամ ծախսերի համար:

Մուտքից հրաժարվելը

13.3.

Եթե ձեզ մերժեն որևէ երկիր մուտք գործել, դուք եք լինելու պատասխանատու վճարելու ձեզ այդ երկրից տեղափոխելու ծախսերի համար: Ուղեվարձի վճարման համար մենք կարող ենք օգտագործել բոլոր այն միջոցները, որոնք վճարվել են մեզ չօգտագործված փոխադրման համար, և որևէ ուղևորին պատկանող միջոց, որին մենք տիրապետում ենք: Գումարը, որը գանձվում է փոխադրման համար մինչև մուտքի մերժումը կամ տեղահանությունը, մենք չենք վերադարձնում։

Ուղևորի տուգանքների պատասխանատվությունը։

13.4.

Եթե մեզանից պահանջվում է վճարել տուգանք կամ տույժ, կամ կատարել որևէ ծախս՝ ձեր կողմից մուտքի կամ ճանապարհորդության մասին որևէ երկրի օրենքները կամ կանոնակարգերը չկատարելու կամ անհրաժեշտ փաստաթղթերը համապատասխան ձևով պատրաստելու պատճառով, ապա դուք պարտավորվում եք փոխհատուցել մեզ վճարված տուգանքները, տույժերը, ծախսերը, ինչպես նաև վարչական վճարները: Եթե Ուղևորը չվճարի մեզ, մենք կարող ենք փոխհատուցում հայցել այն անձից, ով վճարել է Տոմսը: Մենք կարող ենք օգտագործել այդպիսի վճարման համար ձեր տոմսի ցանկացած չօգտագործված մասը կամ մեր տիրապետած ձեր միջոցներից որևէ մասը: Տուգանքի կամ տույժի արժեքը կարող է տարբեր լինել երկրից երկիր և կարող է մեծապես գերազանցել վճարված ուղեվարձը: Հետևաբար, ձեր շահերից ելնելով, պահպանեք այն երկրի մուտքի կանոնակարգը, որում ճանապարհորդում եք։

Մաքսային տեսչություն

13.5.

Անհրաժեշտության դեպքում, դուք պետք է մասնակցեք ձեր ուղեբեռի ստուգմանը` իրականացվող մաքսային կամ պետական այլ պաշտոնատար անձանց կողմից: Մենք ձեզ համար պատասխանատվություն չենք կրում ցանկացած ստուգման ընթացքում ձեր կողմից կրած կորուստների կամ վնասների համար:

Անվտանգության տեսչություն

13.6.

Դուք պարտավոր եք թույլատրել անվտանգության ցանկացած ստուգում, ստուգման համար ձեր ուղեբեռը տրամադրել մեզ, օդանավակայանների համապատասխան մարմիններին կամ պետական անվտանգության ծառայություններին:

Ուղևորների տվյալների փոխանցում

13.7.

Մենք իրավունք ունենք ձեր թռիչքի հետ կապված ձեր անձնական տվյալները և ամրագրման բոլոր տվյալները փոխանցել երկրների իշխանություններին, եթե համապատասխան մարմինները պահանջում են մեզանից դա անել օրինական և համոզիչ իրավական նորմերի և կանոնների հիման վրա:

Հոդված 14. Պատասխանատվությունը վնասի համար


Ընդհանուր

14.1.1.

«Fly Armenia Airways» ՍՊԸ-ի և ձեր ճանապարհորդության մեջ, որպես պայմանագրային գործընկեր ներգրավված այլ Փոխադրողի պատասխանատվությունը, կորոշվի վերջինիս Փոխադրման Պայմաններով:

14.1.2.

Եթե սույն հոդվածով այլ բան նախատեսված չէ, միջազգային ճանապարհորդությունը, ինչպես սահմանված է Կոնվենցիայում, ենթակա է Կոնվենցիայի պատասխանատվության կանոններին:

14.1.3.

Եթե տուժող կողմը նպաստել է վնասին, ապա կկիրառվեն գործող օրենսդրության նորմեր, մասնավորապես պատճառած վնասի փոխհատուցուման նվազեցման վերաբերյալ::

14.1.4.

Մենք պատասխանատվություն ենք կրում միայն մեր սեփական չվերթներում պատճառված վնասի համար: Եթե մենք տոմս ենք տրամադրում կամ զննում ենք ուղեբեռ մեկ այլ փոխադրողով չվերթների համար, ապա դա անում ենք միայն որպես նման այլ փոխադրողի գործակալ: Այնուամենայնիվ, ստուգված ուղեբեռի մասով դուք ունեք նաև փոխհատուցման պահանջի իրավունք առաջին կամ վերջին փոխադրողի նկատմամբ:

14.1.5.

Եթե ավիաընկերությունը, որն փաստացիորեն իրականացնում է չվերթը, չի համընկնում պայմանագիրը կնքած ավիաընկերության հետ, դուք իրավունք ունեք բողոք ներկայացնել կամ հայց ներկայացնել վնասի փոխհատուցման համար։

14.1.6.

Մենք պատասխանատվություն չենք կրում ցանկացած օրենսդրության կամ կառավարության կանոնակարգերի, կարգադրությունների կամ պահանջների հետևանքով առաջացած վնասի համար, կինչպես նաև ուղևորի այդ պայմանները չկատարելու հետևանքով առաջացած որևէ վնասի համար:

14.1.7.

Մեր պարտավորությունը որևէ պարագայում չպետք է գերազանցի ապացուցված վնասների չափը: Մենք պատասխանատու ենք անուղղակի հետևանքներից առաջացած վնասների համար միայն այն դեպքում, երբ այդպիսի վնասը հասցվել է մեր կոպիտ անփութության կամ կամայական չարաշահման հետևանքով. Կոնվենցիայի դրույթները շարունակվում են կիրառվել առանց փոփոխությունների:

14.1.8.

Մեզ համար պատասխանատվության ցանկացած բացառություն կամ սահմանափակում պետք է տարածվի նաև մեր գործակալների, աշխատակիցների և ներկայացուցիչների վրա, ինչպես նաև որևէ անձի վրա, որի ինքնաթիռը մենք օգտագործում ենք, և այդպիսի անձի գործակալների, ծառայողների և ներկայացուցիչների վրա: Մեզանից և այդպիսի գործակալներից, ծառայողներից, ներկայացուցիչներից և անձանց կողմից փոխհատուցվող համախառն գումարը չպետք է գերազանցի մեր պատասխանատվության գումարի սահմանը:

14.1.9.

Եթե ​​հստակորեն այլ բան նախատեսված չէ, այս փաստաթղթում ոչինչ չի կարող չեղարկել Կոնվենցիայի կամ համապատասխան օրենքների համաձայն մեր բացառությունները և սահմանափակումները:

Փոխհատուցում մահվան կամ վնասվածքի դեպքում

14.2

14.2.1.

Ուղևորի վնասվածքի կամ մահվան համար պատասխանատվության ֆինանսական սահմանափակումներ չկան: Մինչև 121,243 եվրո վնասների փոխհատուցման համար ավիաընկերությունը չի կարող վիճարկել հատուցման պահանջները: Ավիափոխադրողն իրավունք ունի բողոքարկել այդ գումարի չափից ավելի պահանջներ, եթե կարող է ապացույցներ ներկայացնել, որ տվյալ իրավիճակը չի առաջացել, ոչ իր անփութության արդյունքում, ոչ իր մեղքով:

14.2.2.

Եթե ուղևորը սպանվել կամ վիրավորվել է, ավիաընկերությունը պարտավոր է տալ կանխավճար` փոխհատուցման իրավունք ունեցող անձի հրատապ կարիքները հոգալու համար, նույնականացումից հետո 15 օրվա ընթացքում: Մահվան դեպքում փոխհատուցման գումարը պետք է լինի առնվազն 17,600 եվրո:

Բեռի ոչնչացում, կորուստ կամ վնաս

14.3

14.3.1.

Մենք պատասխանատվություն ենք կրում փոխհատուցել բեռի ոչնչացման, կորստի կամ վնաս հասցնելու համար մինչև 1,213 եվրո գումար։ Գրանցված Ուղեբեռի դեպքում մենք պատասխանատվություն ենք կրում Ուղեբեռր համար, նույնիսկ եթե այն տեղի չի ունեցել մեր պատճառով, պայմանով, որ ուղեբեռը չի եղել վնասված մինչը փոխադրումը: Չգրանցված ուղեբեռի վնասման դեպքում փոխադրողը պատասխանատվություն է կրում միայն եթե այն վնասվել է վերջինիս պատճառով:

Բեռի համար ավելի բարձր սահմաններ

14.3.2.

Պատասխանատվության ավելի բարձր սահմանաչափ կիրառվում է, եթե ուղևորը ներկայացնում է հատուկ հայտարարագիր ոչ ուշ, քան չվերթի գրանցման ժամանակ և կատարում է հավելավճար:

Բողոքներ ուղեբեռի վրա

14.3.3.

Եթե ուղեբեռը վնասված է, կորած կամ քանդվել է, ուղևորը պետք է հնարավորինս շուտ նամակ գրի և բողոք ներկայացնի ավիաընկերությանը: Գրանցված ուղեբեռին վնաս պատճառելու դեպքում ուղևորը պարտավոր է 7 օրվա ընթացքում բողոք ներկայացնել, իսկ հետաձգման դեպքում `21 օրվա ընթացքում․ երկու դեպքում էլ ուղեբեռը տեղափոխելու պահից:

14.3.4.

Մենք պատասխանատվություն չենք կրում ձեր ուղեբեռին միջի իրերի պատճառած վնասների համար, քանի դեռ դա մեր կոպիտ անփութության կամ դիտավորյալ գործողությունների արդյունքն է: Եթե այս առարկաները վնասում են այլ ուղևորների կամ մեր ունեցվածքի ուղեբեռին, ապա դուք պարտավոր եք փոխհատուցել մեզ բոլոր վնասների և արդյունքում առաջացած ծախսերի համար:

Ուղևորի և ուղեբեռի հետաձգում

14.4.

14.4.1.

Մենք պատասխանատվություն ենք կրում ուղևորափոխադրումների հետաձգման հետևանքով պատճառված վնասի համար, եթե մենք չենք ձեռնարկել բոլոր ողջամիտ միջոցները նման վնասը կանխելու համար, կամ եթե հնարավոր չի եղել նման միջոցներ ձեռնարկել: Ուղևորափոխադրումների հետաձգման հետևանքով պատճառված վնասի համար պատասխանատվությունը սահմանափակվում է 1.032 եվրոյով:

14.4.2.

Մենք պատասխանատվություն ենք կրում Ուղեբեռի փոխադրման հետաձգման հետևանքով պատճառված վնասի համար, եթե մենք չենք ձեռնարկել բոլոր ողջամիտ միջոցները նման վնասը կանխելու համար, կամ եթե անհնար է եղել նման միջոցներ ձեռնարկել: Բեռնափոխադրման հետաձգման հետևանքով պատճառված վնասի համար պատասխանատվությունը սահմանափակվում է 1.213 եվրոյով:

14.4.3

Եթե տուժող կողմը նպաստել է վնասին, փոխհատուցման պահանջի չափը կրճատվում է նշված կողմի անփութության աստիճանի համամասնությամբ: Մասնավորապես, տուժող կողմը պարտավոր է չբարձրացնել իրենց ուղեբեռի փոխհատուցման գումարը, կորստի կամ՝ անհիմն գնումների հետևանքով, փոխադրման հետաձգման համար:

Տեղավորման մերժումը գերամրագրման դեպքում

14.5.

14.5.1.

Հասանելի տեղեր տեղաբաշխելիս մենք առաջնահերթություն ենք տալիս անուղեկից երեխաներին, հիվանդ ուղևորներին և հաշմանդամություն ունեցող ուղևորներին: Հակառակ դեպքում ուղևորներին տեղերը հատկացվում են իրենց ժամանման կարգով՝ հաշվի առնելով ուղևորության նպատակը:

14.5.2. Մենք ամեն ջանք կգործադրենք նախօրոք գտնելու ուղևորներ, որոնք պատրաստ կլինեն ինքնակամ հրաժարվել այս չվերթից՝ նպաստների դիմաց:

Չեղարկումը

14.6.

Եթե չվերթը չեղյալ է հայտարարվում, մենք կփորձենք վերագրանցել ձեր տոմսը այլ ինքնաթիռի կամ այլ ավիաընկերության չվերթի կամ որևէ այլ փոխադրման եղանակով:

Հոդված 15. Հայցադիմումի և գործողությունների կատարման ժամկետները


Հայցադիմումների ծանուցում

15.1.

Եթե դուք ընդունում եք գրանցված ուղեբեռը առանց որևէ առարկության, ապա, հակառակի ապացույցի բացակայության դեպքում, ենթադրվում է, որ այն առաքվում է լավ վիճակում և փոխադրման պայմանագրին համապատասխան:

Ուղեբեռի վնասվելու ժամանակ ցանկացած գործողություն բացառվում է, եթե ուղեբեռի իրավունք ունեցող անձը վնասը հայտնաբերելուց անմիջապես հետո հայց չի ուղարկում փոխադրողին (միջազգային չվերթների դեպքում - ուղեբեռի ստացման օրվանից ոչ ուշ, քան յոթ օր): Նույն դրույթները տարածվում են ցանկացած վնասվածքների, որոնք պայմանավորված են ուղեբեռի ոչ ժամանակին առաքման արդյունքում, պայմանով, որ հայցն ուղարկվում է անմիջապես, բայց ոչ ուշ, քան ուղեբեռը ստանալու պահից 21 օր: Վնասի մասին ծանուցումը պետք է գրավոր լինի:

Գործողությունների սահմանափակում

15.2.

Վնասների փոխհատուցման ցանկացած իրավունք կորչում է, եթե հայցադիմումը չի ներկայացվել նպատակակետին ժամանելու պահից երկու տարվա ընթացքում կամ այն պահից երբ օդանավը պետք է ժամաներ, կամ փոխադրումը դադարեցվելու պահից: Սահմանափակման ժամկետը հաշվարկելու եղանակը որոշվում է գործը նշանակող դատարանի օրենքով:

Հոդված 16. Այլ պայմաններ

Փոխադրման հետ կապված գործում են այլ հատուկ պայմաններ և դրույթներ, կիրառվող կամ հրապարակվող մեր կողմից: Այս պայմաններն ու դրույթներ կարևոր են և ենթակա են ժամանակ առ ժամանակ փոփոխության: Ի թիվս այլ բաների, դրանք վերաբերում են անչափահաս երեխաների, հղի կանանց, հիվանդ ուղևորների փոխադրմանը, ինչպես նաև էլեկտրոնային սարքերի օգտագործման և ինքնաթիռում օդանավում ալկոհոլ օգտագործելու սահմանափակումներին: Այս տեսակի բոլոր պայմաններն ու դրույթները տրամադրվում են մեր կողմից` ըստ պահանջի:

Հոդված 17. Հաշտեցման մարմինը

Մենք ներգրավված ենք սպառողի բողոքների մարմնի հետ վեճերի լուծման մեջ: Եվրոպական հանձնաժողովի իրավասու հաշտեցման մարմինը տրամադրում է նաև վեճերի լուծման առցանց (ODR) հարթակ, որը կարող է օգտագործվել բողոքների լուծման համար:
© Fly Armenia Airways 2021. All Rights Reserved.